TAMIS: טכניקה זער פולשנית להסרת גידולים מהרקטום

TAMIS : TRANS ANAL MINIMAL INVASIVE SURGERY  : היא טכניקה אנדוסקופית זער פולשנית המאפשרת כריתה של גידולים ברקטום דרך פי הטבעת ללא צורך בחתך וללא כאבים בהחלמה. ניתן לומר שטכניקה זו מיישמת הלכה למעשה את הגישה בה שתמשים בפתחים הטבעיים בגוף להסרת גידולים ללא צורך בחתך ניתוחי ( NOTES : natural orifice translumenal endoscopic surgery )

מהם גידולים ברקטום ?:

אורכו של הרקטום כ15 ס"מ ( איור )  . הרקטום הוא החלק האחרון של המעי הגס שממוקם רובו באגן  . ככל חלק אחר במעי הגס גם ברקטום מתפתחים פוליפים שהם גידולים שפירים של המעי הגס מהם יכול להתפתח בהמשך סרטן מעי גס או במקרה זה סרטן הרקטום . פוליפים גדולים או גידול סרטני של המעי הגס מצריך במקרים רבים כריתה נרחבת של הרקטום הנעשית בגישה ביטנית. מדובר בניתוח גדול ומורכב שעשוי להיות כרוך  בהחלמה קשה ובתופעות לוואי תיפקודיות בטווח הארוך כולל הפרעות בתפקוד התרוקנות הצואה , מתן שתן , תפקוד מיני ולפעמים אף מצריך יצירת סטומה ( שקית ) בדופן הבטן .

למי מתאימה כריתה מקומית של גידול ברקטום?:

כאשר מתגלה גידול ברקטום יש צורך בבירור מקיף הכולל קולונוסקופיה שלמה עם ביופסיה  CT או CTPET   להערכה כללית של הגוף וMRI או אולטרסאונד להערכה מקומית של הגידול . לאחר קבלת הנתונים, ניתן לאתר חולים בהם הגידול הוא ראשוני כלומר פוליפ גדול או אפילו גידול סרטני שלא חדר עמוק את שכבות המעי. מקרים אלו מתאימים לכריתה מקומית דרך פי הטבעת ללא צורך בכריתה שלמה של הרקטום כפי שהוזכר . קיימת קבוצה נוספת של חולים בהם עקב גידול מתקדם דווקא , ניתן טיפול בקרינה וכמוטרפיה לפני ניתוח . בחולים מסוימים בהם היתה תגובה מאוד טובה לטיפול זה , והתהליך הגידולי הצטמצם לכדי צלקת או כיב קטן ,ניתן לשקול כריתה מקומית דרך פי הטבעת אם התנאים מאפשרים זאת .

מהי הגישה לכריתה מקומית ?:

הגישה לכריתה מקומית של גידולים דרך פי הטבעת, קיימת כבר שנים רבות . הגישה שהייתה מקובלת כללה שימוש במכשיר המאפשר גישה ללא שימוש במערכת אופטית . השיטה מוגבלת לגידולים עד כ8 ס"מ לפי הטבעת , מתאימה לגידולים קטנים ויכולת הראייה מוגבלת ל180 מעלות . כשנבדקו הגידולים שנכרתו תחת מיקרוסקופ נראה שכנראה עקב תנאי הכריתה שאינם נוחים מספיק , לא נכרתו שולי הגידול בצורה טובה בחלק גדול מהכריתות ולכן משתדלים להימנע משימוש בטכניקה זו . בהמשך פותחה טכניקה המשתמשת במערכת אופטית שאכן הביאה תוצאות כריתה טובות יותר . מדובר בטכניקה מגושמת מכשור יקר מאוד שגם היא היתה מוגבלת למיקום הגידול. עקב עלותה הרבה של המערכת והיותה רב פעמית עם אביזרים נלווים מרובים , השימוש בה היה מוגבל רק למרכזים רפואיים בהם התאפשרה רכישת המכשיר .

מהן היתרונות בגישה החדשה TAMIS?:

הבשורה בטכניקה החדשה , הTAMIS,  היא שהיא עונה לכל המגבלות של הטכניקות שתוארו קודם. מדובר במערכת אופטית המאפשרת שימוש במכשירים לפרוסקופים רגילים ללא צורך בציוד נלווה . זו מערכת גמישה שמאפשרת גישה לגידולים ברקטום מפי הטבעת ועד 15 ס"מ לעומק ללא מגבלה . המערכת מאפשרת צפייה של 360 מעלות ומאפשרת כריתת הגידול לכל עומק שכבות במעי וסגירת הפגם שנוצר במעי בעזרת תפרים ללא צורך בחתך בטני כמובן . תוצאות הכריתה הן טובות מבחינה אונקולוגית בנוגע להכללת שולי הגידול בכריתה וזאת בשל הגישה הנוחה וההגדלה המתקבלת מהמערכת האופטית . המערכת היא חד פעמית וזולה יחסית ומאפשרת שימוש נרחב ללא מגבלות.

הכריתה המקומית מאפשרת החלמה קלה ואשפוז קצר.